Wij, de Maastrichtse Natuur [NL, 45 min]

10.15 - 11.00 uur | Govert Derix, filosoof, schrijver en adviseur


De Groene Ster: alle leden van de Maastrichtse samenleving (mensen, dieren, planten) zijn onderdeel van de Maastrichtse stadsnatuur. Hoe vertalen we deze wederzijdse afhankelijkheid naar gemeentelijk beleid? Ga in gesprek met filosoof en adviseur Govert Derix.

Presentatie De Groene Ster, Raadszaal Maastricht

In 2018 ontwikkelde Govert Derix in samenspraak met vele betrokkenen de grondslagen van het nieuwe Groenstructuurplan en de Leidraad Groen in wording. Menige deskundige beschouwde het resultaat als baanbrekend. Centraal staat het beginsel van meerstemmigheid, dat erop neer komt dat we alle leden van de Maastrichtse samenleving (mensen, planten en dieren) tot hun recht te laten komen. Daartoe introduceren we een Groene Ster, bestaande uit vijf waarden: ontmoeten, soortenrijkdom, klimaat, bomen en identiteit. Het concept mondt uit in een Afhankelijkheidsverklaring. In september vorig jaar presenteerde Derix de verklaring in de Maastrichtse raadszaal. Speciaal voor deze conferentie draagt hij ‘Wij, de Maastrichtse natuur’ opnieuw (ten dele) voor – en gaat erover in gesprek.


Govert Derix

Govert Derix is filosoof, schrijver en adviseur. Hij publiceerde over vele onderwerpen, waaronder filosofie, de Amazone, de toekomst van Europa, het Rijnlands model (met gouverneur Léon Frissen), de rol van geluk in het sociaal domein (met burgemeester Petra Dassen), natuurbeleid, zorg, architectuur en gebiedsontwikkeling. Voor de gemeente Maastricht mocht hij meewerken aan o.a. het nieuwe Groenstructuurplan en de Leidraad Groen, de nieuwe Onderwijsvisie, het rijkspilotproject Weerbaar opvoeden en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de Groene Loper. Onlangs publiceerde hij in samenwerking met Van Eyck Boomasiel, zijn eerste gedichtenbundel. In zijn werk als romancier is de ‘trouw aan de aarde’ een terugkerend thema, zoals in zijn laatste roman, Mensheid is een brief aan jou. Govert is vriend van het Beethovenhuis in Bonn en thuis in Maastricht, Brussels en Brazilië. Zie ook www.govertderix.com

© 2019

Created by Paris Cosma for Mondiaal Maastricht

  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram