Van Klimaatdrammer naar Klimaatheld [NL, 45 min]

15.00-15.45 | Mirjam Bemelmans, klimaatadviseur


Je bent bezorgd over klimaatverandering. En je wilt graag een bijdrage leveren aan de oplossing. Maar hoe doe je dat? En hoe betrek je anderen daarbij? Welkom bij de Masterclass Klimaatcommunicatie!

Workshopreeks Klimaatgesprekken

Maak jij je weleens zorgen over klimaatverandering? Wil je onderdeel zijn van de oplossing en anderen daarbij betrekken? Maar merk je dat gesprekken soms moeizaam verlopen als je over het klimaat begint? You are not alone! Welkom bij de Masterclass Klimaatpsychologie en klimaatcommunicatie.

Je krijgt inzicht in de werking van ons brein en de emoties die achter ‘klimaatapathie’ schuilen. Na afloop heb je een set skills waarmee jij jouw omgeving in beweging krijgt.


www.klimaatgesprekken.nl/


Mirjam Bemelmans

Mirjam Bemelmans heeft in de marketingwereld vele jaren meegewerkt aan ‘meer’. Zoals meer kleding en meer vervoer. Zij (her)ontdekte de verbondenheid tussen mensen en de Aarde belangrijker is dan meer consumptie.


Ze was mede-pionier van Transitie Boxtel en succesvol mede-kartrekker van de beweging Schaliegasvrij Nederland. Daardoor verdiepte zij zich in de milieu en klimaatopwarming. Ze ontdekte dat mensen in het algemeen niet graag geconfronteerd worden met ‘negatieve plaatjes’ en vond een antwoord in ‘klimaatpsychologie’ om makkelijker met mensen in gesprek te gaan over duurzaamheid.


Mirjam is nu Klimaatcoach voor Klimaatgesprekken. Klimaatgesprekken is een inspirerende workshop methode waarbij we in kleine groepen alle aspecten bespreken die bijdragen aan klimaatvriendelijker leven. Humor, hoop en handelingsperspectief staan hierbij centraal. Daarnaast krijgen deelnemers tips aangereikt om gemakkelijker een klimaatgesprek te voeren cq. je leert hoe je je omgeving kunt betrekken bij duurzaamheid. Klimaatgesprekken heeft meer dan 100 actieve coaches en is verspreid over heel Nederland.


© 2019

Created by Paris Cosma for Mondiaal Maastricht

  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram