SDG Forum: Onderwijscafé 'Onderwijs in actie voor een duurzame en rechtvaardige wereld' [NL, 90 min]

15.00 - 15.45 + 16.00 - 16.45 | John Steijns (CNME), Roger Thomassen (KC Dynamiek), Per Ebbelink & Yvon Prince (Stichting Pimma), en Jacques Costongs (Stedenband Maastricht-el Rama), Elise van Dam


Op 25 september wordt er aan meer dan 750 leerlingen in Maastricht een Global Goals les gegeven door medewerkers van het CNME samen met vele vrijwilligers. Tijdens het SDG Onderwijscafé praten we na over onze ervaringen en denken we samen na over hoe we onderwijs voor duurzame ontwikkeling in Maastricht een vervolg kunnen geven. Schuif aan en denk mee!Het SDG Forum: Onderwijscafé bestaat uit twee delen van 45 minuten.


Deel 1 Onder leiding van John Steijns, CNME, praten we in het eerste gedeelte van de middag met docenten, vrijwilligers en andere aanwezigen over de ervaringen van de Global Goals les: 17 DOELEN, die 's ochtends op 16 basisscholen, in 35 groepen aan meer dan 750 kinderen is gegeven. Hoe reageerden de leerlingen en wat kunnen we hier van leren?


Elise van Dam, afgestudeerd aan Communication and Multimedia Design aan Hogeschool Zuyd in Maastricht, zal haar onderzoek presenteren naar de belevingswereld van kinderen als het om duurzaamheid gaat. Hier zijn enkele zeer interessante bevindingen uit voort gekomen die we graag met jullie willen delen.


Deel 2 In het tweede gedeelte van de dag, zal Roger Thomassen van Kindcentrum Dynamiek in Maastricht het nieuwe CNAL curriculum presenteren, dat gekoppeld is aan de SDG's. Hiermee vormt dit initiatief een best practice casus voor mogelijk andere geïnteresseerde scholen. Ook op landelijk niveau is er inmiddels aandacht voor dit initiatief.


Daarna zal er onder leiding van Yvon Prince (Stichting Pimma), Per Ebbelink (Stichting Pimma) en Jacques Costongs (Stedenband Maastricht- el Rama) een gesprek plaats vinden over hoe we de handen in elkaar kunnen slaan als scholen, (vrijwillige) organisaties, bedrijven en gemeente zodat dit een duurzaam vervolg krijgt.


Meer informatie over de betrokken organisaties:

CNME Maastricht en regio: https://www.cnme.nl/

Kindcentrum Dynamiek: http://www.kcdynamiek.nl/

Stichting Pimma: http://www.pimma.nl/

Stedenband Maastricht - el Rama: http://www.rama.nl


© 2019

Created by Paris Cosma for Mondiaal Maastricht

  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram