Hoe kan jouw dagelijkse woon-werkreis bijdragen aan de Global Goals? [NL, 45 min]

10.15 - 11.00 | Esther Saris, adviseur marketing Programmabureau Maastricht Bereikbaar


Duurzame gedragsverandering, hoe doe je dat? Van filereductie, naar CO2 vermindering en vitaliteitswinst, naar Global Goals. Denk mee met Maastricht Bereikbaar!Maastricht Bereikbaar campagne

We starten met een introductie over Programmabureau Maastricht Bereikbaar. Samen met vele partners wordt er sinds 2010 gewerkt aan duurzame gedragsverandering. In eerste instantie omwille van filereductie. Inmiddels om CO2-uitstoot te verminderen en vitaliteitswinst te boeken. De publiek-private-samenwerking organiseert hiervoor slagkracht met concrete aanbiedingen voor aangesloten bedrijven. Maar wat kan er nog meer gebeuren om de bij te dragen aan de maatschappelijke thema’s dan wel aan de Global Goals? Tijdens de interactieve sessie gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vraag.


Esther Saris

Esther Saris is al meer dan 20 jaar actief op het kruispunt van marketing en communicatie, waarbij ‘gedragsbeïnvloeding’ de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Werkzaam voor het culturele veld, in de toeristische sector en op het terrein van mobiliteit. De vraag om gericht aan de slag te gaan met maatschappelijk thema’s ’s zoals bijvoorbeeld filereductie, minder CO2-uitstoot en vitaliteitswinst, neemt nog steeds toe.

© 2019

Created by Paris Cosma for Mondiaal Maastricht

  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram